Andmekaitsetingimused - Golf X

1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE (PRIVAATSUSPOLIITIKA)

1.1. Veebilehe golfx.ee isikuandmete vastutav töötleja on SDA Golf Soloution OÜ (edaspidi: Golf X), aadress Magasini tn 30, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10138 registrikood 12977295 tel +372 5247700, e-posti aadress  info@golfx.ee.

1.2. Golf X töötleb külastaja esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

1.3. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse külastajalt uudiskirjaga liitumisel (e-posti aadress) tehes ürituse broneeringut (e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, telefoninumber), broneerides simulaatori aja (e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, telefoninumber) ning veebilehe külastaja IP-aadress ja teised küpsiste abil kogutud (võrgu)identifikaatorid.

1.4. Golf X töötleb külastaja isikuandmeid eelkõige broneeringute täitmiseks. Uudiskirjaga liitudes sooduspakkumiste koostamiseks ning külastaja teekonna jälgimiseks, et seeläbi paremat külastajadikogemust pakkuda. Küpsiste kasutamise kohta saab lähemalt lugeda küpsiste tingimuse lehelt.

1.5. Golf X ei edasta külastaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

1.5.1. Kui kasutaja on avaldanud soovi/nõustunud saama uudiskirju, saadetakse tema isikuandmed ja e-posti aadress The Rocket Science Group LLC haldusalas olevasse rakendusse uudiskirja saatmise eesmärgil. The Rocket Science Group LLC privaatsustingimustega saab lähemalt tutvuda internetiaadressil https://mailchimp.com/legal/privacy/;

1.5.2. Isikuandmeid võib Golf X edastada koostööpartneritele ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või õiguste teostamiseks, näiteks vastava(te)le teenusepakkuja(te)le raamatupidamiskohustuste täitmiseks.

1.6. Külastaja kontaktandmeid, sh külastaja e-posti aadressi või telefoninumbrit võib Golf X kasutada ka uudiskirjade ja otseturundusteadete saatmiseks juhul, kui kasutaja on selleks loa andnud. Küpsiste abil kogutud andmeid kasutatakse e-poe kasutusstatistika tegemiseks ja suunatud reklaami tegemiseks. Küpsiste kasutamise kohta saab lugeda lähemalt küpsiste tingimuse lehelt.

1.7. Külastajal on igal ajal õigus tutvuda oma andmetega ning nõuda nende andmete muutmist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti, pöördudes selleks avaldusega Golf X poole e-posti aadressil info@golfx.ee.

1.8. Kui külastaja on avaldanud soovi ja andnud nõusoleku müüja poolt koostatud uudiskirjade ja/või personaalsete pakkumiste saamiseks, on külastajal alati õigus see nõusolek tagasi võtta, saates vastavasisulise teavituse müüjale e-posti aadressile info@golfx.ee või vajutades iga e-posti vahendusel saadetud pakkumise juures selleks näidatud lingile.

1.9. Külastajal on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale, pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega müüja poole e-posti aadressil info@golfx.ee. Golf X on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole Golf X hinnangul turvaline.

1.10. Juhul, kui külastaja leiab, et isikuandmete töötlemisel Golf X veebilehel rikutakse tema õigusi, on külastajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.